Skolas padome

Sesavas pamatskolas

Skolas padome 2022./2023.m.g.

 

Nr.

Uzvārds, vārds

Amats

Tālrunis

1.

Nikolajeva Ināra

Skolas direktore

27234234

2.

Matuss Staņislavs

Pagasta pārvaldes vadītājs

27234237

3.

Vangale Antra

Pirmsskolas Izglītojamā vecāks

28455996

4.

Krūmiņa Baiba

Pirmsskolas Izglītojamā vecāks

26918080

5.

Guļevska Agnese

Izglītojamā vecāks

24954832

6.

Beķere Laura

Izglītojamā vecāks

29712888

7.

Šancevs Vladimirs

Izglītojamā vecāks – SP priekšsēdētājs

26959228

8.

Urbēna Iveta

Izglītojamā vecāks

20053544

9.

Lūse Helēna

Izglītojamā vecāks

26796860

10.

Lazdiņa Dace

Izglītojamā vecāks

28346693

11.

Ričika Anta

Izglītojamā vecāks

28837811

12.

Šumiļina Iveta

Izglītojamā vecāks

28341282

13.

Polika Gunita

Izglītojamā vecāks

28219354

12.

Kostika Elga

Skolotāja

29464298

13.

Eliņš Vilnis

Skolotājs

28795487

14.

Lūse Laura

Izglītojamais

26796860