Skolas padome 2018./19. m.g.

Nr.    Uzvārds, vārds             Amats                                 Tālrunis
1.    Nikolajeva Ināra       Skolas direktore                      27234234
2.    Matuss Staņislavs     Pagasta pārvaldes pārstāvis    27234237
3.    Kreislers Jānis          Skolēna vecāks                       22011132
4.    Lazdiņa Dace           Skolēna vecāks                       28346693
5.    Vangale Antra          Skolēna vecāks                       28455996
6.    Knope Inga              Skolēna vecāks                       29669395
7.    Mīļā Gunita             Skolēna vecāks                        28219354
8.    Ribakina Baiba        Skolēna vecāks                        29988217
9.    Mušinska Anna       Skolēna vecāks                        22371441
10.  Tomsone Lāsma      Skolēna vecāks                        26644075
11.  Ērgle Elēna              Skolēna vecāks                       20384264
12.  Pūliņa Veronika       Skolotāja                                 26826076
13.  Vanaga Skaidrīte     Skolotāja                                 29158652
14.   Beķeris Renārs       Skolēnu pārstāvis                    29744011

Nav komentāru: